Servicios

Arts escèniques

Espai dedicat a tot allò relacionat amb l'Aula Municipal de Teatre de Vinaròs (AMTEV). En aquest apartat trobaràs:

-Història, evolució i grups de teatre de l'AMTEV
-Període de matrícula
-Documents importants per a descarregar


HISTÒRIA DE L'AMTEV

​© J. Bordes
Grup adults "Les Mil i Una"

L’Aula Municipal de Teatre de Vinaròs (AMTEV) començava un 29 de febrer de 2008 per iniciativa de la regidora Maria Dolores Miralles, responsable de l’àrea de cultura, i sota la direcció de Josi Ganzenmüller Roig. Van ser dos els grups que la van iniciar, un d’adults i un de joves. Aquell mateix any tots dos grups es van unificar de cara a l’obra final de curs, un recull de sketchs còmics amb el títol “Les Mil i Una”, que donaria nom al primer grup d’adults de l’Aula que va continuar com a grup unificat per al següent curs. Els primers assajos es van dur a terme a l’actual Casa de la Cultura i a la Biblioteca Municipal.

 

A finals del mateix any, octubre de 2008, amb l’inici del segon curs, es sumaria un nou grup d’adults que va rebre el nom d'Els Figurants, també per la que va ser una de les seues obres representades al llarg de la seua trajectòria, una comèdia de Sanchis Sinisterra, encara que es van estrenar amb “Caballero Don Quijote”.

 

Durant la legislatura 2011-2015 un nou grup de teatre de joves passaria a dependre del Casal Jove, amb el nom de Teatrèmol. El grup va debutar l’11 de gener de 2014 amb “Els dotze mesos de l’any”.

 

Josi Ganzenmuller Roig es va mantindre com a director fins a 2016, any en què amb el nou equip de govern, amb el regidor Marc Albella Esteller, com a responsable de l’àrea de cultura, la direcció de l’Aula Municipal va sortir a licitació pública, licitació que va guanyar l’empresa vinarossenca, Puro Teatro, despatx d’arts escèniques, gestionada per Toni Guillot Farnós, actual director de l’Aula des del curs 2016-2017.
 

Actualment l’Aula Municipal es manté amb els tres grups nomenats: Les Mil i Una; Els Figurants, grups d’adults, i el grup jove del Casal, Teatrèmol. Estos grups van mantenint el seu alumnat sobre la vintena d’alumnes, renovant-se de tant en tant amb baixes i noves incorporacions. Generalment treballen amb una freqüència aproximada de dues hores els divendres i classes extrarotatives els dimecres, augmentant el nombre d’hores i assajos si hi ha intervencions programades: obres finals de curs, intervencions en programació cultural de l’Ajuntament o col·laboracions amb altres entitats. Cal remarcar que amb l’actual direcció de Toni Guillot, els alumnes duen a terme no només una obra final de curs, sinó que realitzen mínim dues intervencions, castellà i valencià, teatre de carrer, presentacions de monòlegs i altres activitats, com a cursos extra de formació amb professionals de les arts escèniques amb una especial atenció a aspectes com l’expressió corporal i la tècnica vocal.

 

El lloc de treball és actualment l'Auditori Municipal W. Ayguals d'Izco, lloc on es duen a terme també les representacions finals de curs, habitualment entre finals de maig i mitjans de juny, abans del començament de festes.

foto
Grup jove "Teatrèmol" (© Pedro Vidal)

 

foto
Grup adults "Els Figurants"

 


PERÍODE DE MATRÍCULA

El període de matriculació per al curs 2018/2019 serà del 17 al 28 de setembre.

 

Antics alumnes

Els antics alumnes podran fer tot el tràmit sense necessitat de passar pel despatx de cultura. A la part inferior trobaran el full d'inscripció per a emplenar en totes les dades necessàries, el calendari del trimestre i el full del procediment sancionador.

  1. Descarregar la documentació
  2. Emplenar el full d'inscripció
  3. Realitzar el pagament al banc
  4. Entregar el full d'inscripció i el resguard del pagament del banc per registre d'entrada a l'OIAC dirigit al departament de cultura

 

No obstant, si algun antic alumne no pot descarregar els documents, pot passar pel despatx de cultura i se li facilitaran.

 

Nous alumnes

Necessàriament hauran de passar pel despatx de cultura per a inscriure's de manera provisional. Una vegada inscrits, hauran de passar una prova d'accés.

Per a realitzar-la, s'hauran de presentar el divendres 28 de setembre a les 17.00 hores a l'auditori i representar un monòleg o algun tipus de text literari en primera persona. Si passen la prova, ja podran inscriure's seguint el mateix procediment que els antics alumnes

 

  1. Passar pel despatx de Cultura (Biblioteca Municipal, c/ Pilar, núm. 26, bis, 1r pis) per a informar a la tècnica que és un nou alumne. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.
  2. Realitzar la prova d'accés el divendres 28 de setembre a les 17:00 hores a l'Auditori Municipal.
  3. En cas de superar-la, realitzar els mateixos passos que els antics alumnes.

 

La matrícula per al grup de teatre jove "Teatrèmol" s'ha de formalitzar al Casal Jove.

 


DOCUMENTS PER DESCARREGAR*

 

*Clicar sobre cada enllaç i s'obrirà una nova pestanya amb el PDF per a descarregar o imprimir.